Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, katedra bohemistiky Pedagogické fakulty ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR uspořádala konferenci Hledání expresionistických poetik. Konference se konala v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích ve dnech 11.-13. února 2004.