Previous Next
Víra v očividné poznání aneb Co s literaturou v době nedůvěry v slovo? MARIE ŠKARPOVÁ Lenka Řezníková si v knize Ad maiorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A....
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, katedra bohemistiky Pedagogické fakulty ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR uspořádala konferenci Hledání expresionistických poetik. Konference se konala v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích ve dnech 11.-13. února 2004.