Previous Next
Antologie sloupků Arna Nováka JIŘÍ POLÁČEK Literární historik a editor Jiří Opelík je ve svém oboru činný i na prahu svých devadesátin (narodil se 21....
RKZ anglicky — víc než jen překlad ZDENĚK BERAN V roce 2018, tedy v období, kdy si připomínáme dvousté výročí nalezení (1817) a prvního českého vydání (1819)...
Zkoumat literaturu bez společnosti nedává smysl JAN VÁŇA Sociologie literatury nemá u nás historicky zdaleka tak silnou tradici jako v Polsku. Vedle několika monografií...

Ústav pro českou literaturu uspořádal 8.2. 2005 v Praze kolokvium k připomenutí třicátého výročí úmrtí literárního vědce Jana Mukařovského. Záměrem našeho kolokvia je připomenout jednak významné teoretické příspěvky Jana Mukařovského, prozkoumat jeho esteticko-filosofické myšlení v souvislosti s přístupy některých poststrukturálních myslitelů, ale především poskytnout prostor pro širší diskusi o současném působení českého literárněvědného strukturalismu po poststrukturalismu.
Role garanta letošního kolokvia se ujal prof. Lubomír Doležel.

Fotodokumentace

{webgallery integration="phocagallery"}10{/webgallery}