Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

Ústav pro českou literaturu uspořádal 8.2. 2005 v Praze kolokvium k připomenutí třicátého výročí úmrtí literárního vědce Jana Mukařovského. Záměrem našeho kolokvia je připomenout jednak významné teoretické příspěvky Jana Mukařovského, prozkoumat jeho esteticko-filosofické myšlení v souvislosti s přístupy některých poststrukturálních myslitelů, ale především poskytnout prostor pro širší diskusi o současném působení českého literárněvědného strukturalismu po poststrukturalismu.
Role garanta letošního kolokvia se ujal prof. Lubomír Doležel.

Fotodokumentace

{webgallery integration="phocagallery"}10{/webgallery}