Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...
Pořádala Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci a Ústav pro českou literaturu AV ČR ve dnech 8. a 9. března 2005 v Olomouci jako první z připravovaného pravidelného cyklu mezioborových sympozií. Stěžejním tématem byla obecná problematika střetávání a koexistence ideologie a imaginace-obraznosti, proces utváření vztahu mezi nejrůznějšímui projevy ideologického myšlení, uměním a společností jako problémové pojetí a interpretace jevů.