Previous Next
Víra v očividné poznání aneb Co s literaturou v době nedůvěry v slovo? MARIE ŠKARPOVÁ Lenka Řezníková si v knize Ad maiorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A....
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Pořádala Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci a Ústav pro českou literaturu AV ČR ve dnech 8. a 9. března 2005 v Olomouci jako první z připravovaného pravidelného cyklu mezioborových sympozií. Stěžejním tématem byla obecná problematika střetávání a koexistence ideologie a imaginace-obraznosti, proces utváření vztahu mezi nejrůznějšímui projevy ideologického myšlení, uměním a společností jako problémové pojetí a interpretace jevů.