Previous Next
Antologie sloupků Arna Nováka JIŘÍ POLÁČEK Literární historik a editor Jiří Opelík je ve svém oboru činný i na prahu svých devadesátin (narodil se 21....
RKZ anglicky — víc než jen překlad ZDENĚK BERAN V roce 2018, tedy v období, kdy si připomínáme dvousté výročí nalezení (1817) a prvního českého vydání (1819)...
Zkoumat literaturu bez společnosti nedává smysl JAN VÁŇA Sociologie literatury nemá u nás historicky zdaleka tak silnou tradici jako v Polsku. Vedle několika monografií...

Ve dnech 6. a 7. dubna 2005 proběhla studentská literárněvědná konference, kterou již počtvrté pořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK.Diskusní fórum tvořili kromě studentů také pedagogové bohemistických a slovakistických kateder, pracovníci ústavu v čele s ředitelem doc. Pavlem Janouškem. Pozvání na první jednací den přijali také slovenský velvyslanec v ČR Mgr. Ladislav Ballek, Dr.h.c. a proděkan PedF UK prof. Zdeněk Helus. Slavnostního zakončení se zúčastnila a ceny předala členka vědecké rady akademie doc. Lydia Petráňová.

Podrobnosti na stránce studentské konference www.ucl.cas.cz/slk/?expand=/2005