Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

Ve dnech 6. a 7. dubna 2005 proběhla studentská literárněvědná konference, kterou již počtvrté pořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK.Diskusní fórum tvořili kromě studentů také pedagogové bohemistických a slovakistických kateder, pracovníci ústavu v čele s ředitelem doc. Pavlem Janouškem. Pozvání na první jednací den přijali také slovenský velvyslanec v ČR Mgr. Ladislav Ballek, Dr.h.c. a proděkan PedF UK prof. Zdeněk Helus. Slavnostního zakončení se zúčastnila a ceny předala členka vědecké rady akademie doc. Lydia Petráňová.

Podrobnosti na stránce studentské konference www.ucl.cas.cz/slk/?expand=/2005