Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

Uspořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR, Filozofická fakulta UK v Praze, Moravská zemská knihovna v Brně, Masarykova univerzita v Brně a Společnost odkazu básníka Jana Zahradníčka, Brno, 7.-9.duben 2005. Stěžejními tématy dvoudenní mezinárodní konference, pořádané pod záštitou ministra kultury ČR, byly otázky spojené s problematikou vymezení a profilace různých fází a podob české křesťansky motivované poezie a prózy 20. století jako konzistentní a přesto specifické součásti celku české literatury. Vedle možnosti interpretace konkrétních děl tvůrců inspirovaných křesťanským pohledem na svět se nabízí i literárně historická perspektiva, zaměřená na problematiku dobového společenského kontextu a na široké souvislosti a vztahy uvnitř národní literatury a umění; pozornosti by neměly uniknout rovněž různé podoby myšlení o literatuře ani širší uměnovědné souvislosti. Samostatný blok byl věnován životu a dílu básníka Jana Zahradníčka.