Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

Vždy ve čtvrtek od 13:30, kontaktní osoba Daniel Řehák

  • 24. února 2005- Sylva Fischerová: Devět lhoucích Múz- múzy starého Řecka
  • 3. března 2005- "Múzy latinského světa"- múzy Říma a latinského středověku
  • 10. března 2005- Pavel Sládek: "Dříve než slova svá počnu..."- komentář hebrejského textu
  • 17. března 2005- Jiří Starý: Sebevědomí básníka- inspirace na starém Severu
  • 24. března 2005- Jan Čermák: Caedmon a další- inspirační zdroje poezie Anglosasů
  • 31. března 2005- Daniel Řehák: Kotel poetiky- překlad a rozbor staroirského textu o poetice
  • 14. dubna 2005- Oldřich Král: Vědomí básně, sebevědomí básníka. Proměny čínské ideje básnické