Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

Pekařova společnost Českého ráje v Turnově, Literární archiv PNP v Praze a Ústav pro českou literaturu AV ČR uspořádaly při příležitosti 80. výročí založení literární revue "Sever a východ" konferenci Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. Konference se uskutečnila ve dnech 22.-23. dubna 2005 v lázních Sedmihorkách.