Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

5. května 2005 vystoupili v rámci naratologického bloku ústavních diskusí dva hosté oddělení teorie prózy, Prof. Dr. Vera Nünning, vedoucí institutu anglistiky na Univerzitě v Heidelbergu, a Prof. Dr. Ansgar Nünning, který řídí institut anglistiky na Univerzitě v Giessenu a současně i mezinárodní program doktorského studia zaměřeného na kulturologický a literárněvědný výzkum (IPP).

  • Vera Nünning objasnila ve své přednášce „A culture sensitive approach to literary history“ kulturologický přístup k psaní literární historie, který se emancipuje od dvou tradičních modelů, imanentního a sociologického (zvl. marxistického), a vnímá literaturu jako prostor, který díky své kapacitě „pohlcuje“ celou řadu kulturních fenoménů („literature as container of culture“). Vymezila některé tradiční aspekty, které fungují při vytváření historického konceptu: více...
  • Ansgar Nünning představil ve své přednášce „Neue Entwicklungen in der postklassischen Erzähltheorie – dargestellt am Beispiel von kognitiven Rekonzeptualisierungen von unzuverlässigem Erzählen“ nejprve přehled současných trendů v naratologii chápáné nanejvýš široce jako věda o zprostředkování lidské zkušenosti v narativních strukturách a kritizoval toto pojetí vedoucí až ke ztrátě zájmu o narativ literární a opomíjení jeho specifických kvalit. Současně však zdůraznil pozitivní aspekt interdisciplinární naratologie vtahující předpoklady a mechanismy čtenářské recepce do analýzy fungování literárního narativu. Tohoto momentu využil k přehodnocení konceptu nespolehlivého vypravěče a provokativně popřel nutnost vymezovat jej ve vztahu k instituci implikovaného autora jako garanta „spolehlivosti“ zprostředkování. Více...  Fotodokumentace
  • 19. května 2005- prof. Wolf Schmid, Univerzita Hamburg: Narativní transformace. Přednáška předního německého slavisty(práce o Puškinovi, Dostojevském a ruské moderně) a teoretika vyprávění, autora vývojového přehledu Narratologija (20003) a generativního modelu narativu, bude provázet stejnojmennou studii, která vyšla v ÚČL jako 3. svazek edice Theoretica. Wolf Schmid stojí v čele badatelského týmu Forschergruppe Narratologie na univerzitě v Hamburku.