Previous Next
Víra v očividné poznání aneb Co s literaturou v době nedůvěry v slovo? MARIE ŠKARPOVÁ Lenka Řezníková si v knize Ad maiorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A....
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...

5. května 2005 vystoupili v rámci naratologického bloku ústavních diskusí dva hosté oddělení teorie prózy, Prof. Dr. Vera Nünning, vedoucí institutu anglistiky na Univerzitě v Heidelbergu, a Prof. Dr. Ansgar Nünning, který řídí institut anglistiky na Univerzitě v Giessenu a současně i mezinárodní program doktorského studia zaměřeného na kulturologický a literárněvědný výzkum (IPP).

  • Vera Nünning objasnila ve své přednášce „A culture sensitive approach to literary history“ kulturologický přístup k psaní literární historie, který se emancipuje od dvou tradičních modelů, imanentního a sociologického (zvl. marxistického), a vnímá literaturu jako prostor, který díky své kapacitě „pohlcuje“ celou řadu kulturních fenoménů („literature as container of culture“). Vymezila některé tradiční aspekty, které fungují při vytváření historického konceptu: více...
  • Ansgar Nünning představil ve své přednášce „Neue Entwicklungen in der postklassischen Erzähltheorie – dargestellt am Beispiel von kognitiven Rekonzeptualisierungen von unzuverlässigem Erzählen“ nejprve přehled současných trendů v naratologii chápáné nanejvýš široce jako věda o zprostředkování lidské zkušenosti v narativních strukturách a kritizoval toto pojetí vedoucí až ke ztrátě zájmu o narativ literární a opomíjení jeho specifických kvalit. Současně však zdůraznil pozitivní aspekt interdisciplinární naratologie vtahující předpoklady a mechanismy čtenářské recepce do analýzy fungování literárního narativu. Tohoto momentu využil k přehodnocení konceptu nespolehlivého vypravěče a provokativně popřel nutnost vymezovat jej ve vztahu k instituci implikovaného autora jako garanta „spolehlivosti“ zprostředkování. Více...  Fotodokumentace
  • 19. května 2005- prof. Wolf Schmid, Univerzita Hamburg: Narativní transformace. Přednáška předního německého slavisty(práce o Puškinovi, Dostojevském a ruské moderně) a teoretika vyprávění, autora vývojového přehledu Narratologija (20003) a generativního modelu narativu, bude provázet stejnojmennou studii, která vyšla v ÚČL jako 3. svazek edice Theoretica. Wolf Schmid stojí v čele badatelského týmu Forschergruppe Narratologie na univerzitě v Hamburku.