Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR a firma inSophy, Centrum softwarových řešení pro vědu a špičkové technologie, uvedl dne 11. 5. 2005 do provozu plnotextovou databázi Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století. Projekt Česká elektronická knihovna představuje ojedinělý počin v oblasti zpřístupnění digitalizovaného kulturního dědictví, a to nejen v českém kontextu. Internetová aplikace na adrese www.ceska-poezie.cz umožňuje bezplatný přístup k 1 200 odborně ošetřeným básnickým knihám, což pokrývá takřka veškerou básnickou knižní produkci 19. století. Široká veřejnost tak získá snadný přístup k bohatému souboru básnických textů, z nichž některé byly až donedávna prakticky nedostupné, odborníkům pak nabídne řadu sofistikovaných nástrojů pro pokročilou práci s uměleckým textem (např. strukturované vyhledávání, automatické vytváření abecedního a frekvenčního slovníku). Česká elektronická knihovna se zajisté uplatní i v rozvíjející se oblasti e-learningu. Projekt Česká elektronická knihovna vznikal ve stejnojmenném oddělení ÚČL AV ČR v letech 1998–2005. Náročné softwarové ošetření internetové aplikace vyvinula firma inSophy. Projekt byl spolufinancován v rámci grantového programu MK ČR. Prezentace plnotextové internetové databáze 1 200 sbírek české poezie „Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století“ se konala 11. 5. v budově AV ČR (Národní třída 3, Praha 1). Za první týden veřejného provozu se registrovalo 300 uživatelů.