Previous Next
Víra v očividné poznání aneb Co s literaturou v době nedůvěry v slovo? MARIE ŠKARPOVÁ Lenka Řezníková si v knize Ad maiorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A....
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR a firma inSophy, Centrum softwarových řešení pro vědu a špičkové technologie, uvedl dne 11. 5. 2005 do provozu plnotextovou databázi Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století. Projekt Česká elektronická knihovna představuje ojedinělý počin v oblasti zpřístupnění digitalizovaného kulturního dědictví, a to nejen v českém kontextu. Internetová aplikace na adrese www.ceska-poezie.cz umožňuje bezplatný přístup k 1 200 odborně ošetřeným básnickým knihám, což pokrývá takřka veškerou básnickou knižní produkci 19. století. Široká veřejnost tak získá snadný přístup k bohatému souboru básnických textů, z nichž některé byly až donedávna prakticky nedostupné, odborníkům pak nabídne řadu sofistikovaných nástrojů pro pokročilou práci s uměleckým textem (např. strukturované vyhledávání, automatické vytváření abecedního a frekvenčního slovníku). Česká elektronická knihovna se zajisté uplatní i v rozvíjející se oblasti e-learningu. Projekt Česká elektronická knihovna vznikal ve stejnojmenném oddělení ÚČL AV ČR v letech 1998–2005. Náročné softwarové ošetření internetové aplikace vyvinula firma inSophy. Projekt byl spolufinancován v rámci grantového programu MK ČR. Prezentace plnotextové internetové databáze 1 200 sbírek české poezie „Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století“ se konala 11. 5. v budově AV ČR (Národní třída 3, Praha 1). Za první týden veřejného provozu se registrovalo 300 uživatelů.