Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, Katedra české literatury a literární vědy a Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty UK a Památník národního písemnictví v Praze uspořádaly ve spolupráci s Obcí spisovatelů a Muzeem Boženy Němcové v České Skalici III. kongres světové literárněvědné bohemistiky, který proběhl od 28. června do 3. července roku 2005 v Praze. Pod názvem Hodnoty a hranice; Svět v české literatuře, česká literatura ve světě byl kongres věnován rozpravě o kanonických dílech české literatury a o mezinárodních souvislostech jejich zrodu i působení. Tisková konference k III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky a k výstavě ke 100. výročí narození Vladimíra Holana "Noční hlídka srdce", na jejíž vernisáži byl kongres slavnostně zahájen, se uskutečnila ve středu 22. 6. 2005 od 11:00 v budově Kanceláře AV ČR.