Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

Oddělení pro výzkum literární kultury Ústavu pro českou literaturu AV ČR připravilo sympozium Literární život v neuralgických obdobích českých dějin 19. a 20. století . Sympozium, jež navázalo na loňské setkání věnované beletrii v periodickém tisku, se uskutečnilo 13.- 14. října 2005.