Previous Next
Víra v očividné poznání aneb Co s literaturou v době nedůvěry v slovo? MARIE ŠKARPOVÁ Lenka Řezníková si v knize Ad maiorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A....
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...

Oddělení pro výzkum literární kultury Ústavu pro českou literaturu AV ČR připravilo sympozium Literární život v neuralgických obdobích českých dějin 19. a 20. století . Sympozium, jež navázalo na loňské setkání věnované beletrii v periodickém tisku, se uskutečnilo 13.- 14. října 2005.