Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

Oddělení teorie prózy a Oddělení pro výzkum literatury 20. století uspořádalo 31. 1. 2006 v Praze kolokvium O psaní dějin - Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Záměrem kolokvia je poskytnout prostor pro kritické analýzy a hodnocení dosavadního vývoje literární hitoriografie a především pro širší diskusi o možných přístupech a podobách psaní literárních dějin. Místo jednání: Zasedací místnost (II. patro) Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel. +420 224 810 982, fax +420 224 818 437
Program