Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

Ústav pro českou literaturu AV ČR uspořádal ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK 5. a 6. dubna 2006 Studentskou literárněvědnou konferenci 2006 "Poetika programu - program poetiky", která byla věnována českým a slovenským literárním uskupením, která své záměry formulovala v programovém prohlášení nebo jejich poetika v takový program vykrystalizovala. Budou nás zajímat kulturněhistorické okolnosti vzniku programu, šíře jeho záměrů ve vztahu k dalším druhům umění, jeho vliv na dobové kulturní dění a jeho pozdější recepce a samozřejmě jeho konkrétní realizace v tvorbě jeho stoupenců a následovníků. Podrobnosti na stránce studentské konference www.ucl.cas.cz/slk/?expand=/2006