Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

Přednáška profesora Wernera Wolfa (Karl-Franzens-Universität Graz)

DEFAMILIARIZED FRAMINGS IN FICTION and PAINTERLY ANALOGIES
A Contribution to a Frame-Theoretical Analysis of Literature and Other Media

se konala 5. října 2006 v Ústavu pro českou literaturu, Na Florenci 3.