Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Archivem města Plzně uspořádal 27. mezioborové plzeňské sympozium Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Konference se konala v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v Plzni 22.-24. února 2007.