Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

Tématem třetího mezioborového sympozia Česká kultura a umění ve 20. století byly Omyly a objevy v umění 20. století. Sympozium pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR a Katedrou bohemistiky FF UP proběhlo v Olomouci 13.-14. března 2007.

Zvací dopis zde.