Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

Ústav pro českou literaturu AV ČR uspořádal ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK 6. ročník studentské literárněvědné konference Legendy a mýty české a slovenské literatury ve dnech 11.-12. dubna 2007. Podrobnosti na stránce studentské konference www.ucl.cas.cz/slk/?expand=/2007