Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

Společnost F. X. Šaldy, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Ústav české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Moravská zemská knihovna v Brně uspořádali ve dnech 20.-22.6. 2007 v Brně třídenní vědeckou konferenci věnovanou 140. výročí narození a 70. výročí úmrtí Františka Xavera Šaldy. Konference se uskutečnila v jednacím sále Moravské zemské knihovny v Brně.