Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

Ve dnech 9. a 10. dubna 2008 proběhl v ÚČL sedmý ročník studentské literárněvědné konference pod názvem Obraz dějin v české a slovenské literatuře. Podrobná zpráva, fotodokumentace, seznam účastníků a program na www.ucl.cas.cz/slk/?expand=/2008