Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

Kolokvium na téma DRUHÁ AVANTGARDA se konalo ve vile Lanna, dne 23. října 2007, bylo pořádáno v rámci grantu na téma Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40.-60. let. Kolokvium bylo diskusní, s úvodními tezemi vystoupili: Anja Tippner, Marie Langerová, Karel Srp, Jiří Brabec, Stanislav Dvorský, Miroslav Petříček, Daniel Vojtěch, Tomáš Glanc, Josef Vojvodík, Josef Hrdlička, Karel Císař.