Previous Next
Víra v očividné poznání aneb Co s literaturou v době nedůvěry v slovo? MARIE ŠKARPOVÁ Lenka Řezníková si v knize Ad maiorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A....
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...

Textologické kolokvium věnované otázkám současné ediční praxe se uskuteční ve čtvrtek 19. listopadu 2009 od 11.00 v zasedacím sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, Praha 1, vchod C, 2. patro. Pořádá Ediční a textologické oddělení ÚČL AV ČR. Vystoupí např. Robert Adam, Karel Palek, Antonín Petruželka, Michael Špirit či Daniel Vojtěch.