Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

Textologické kolokvium věnované otázkám současné ediční praxe se uskuteční ve čtvrtek 19. listopadu 2009 od 11.00 v zasedacím sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, Praha 1, vchod C, 2. patro. Pořádá Ediční a textologické oddělení ÚČL AV ČR. Vystoupí např. Robert Adam, Karel Palek, Antonín Petruželka, Michael Špirit či Daniel Vojtěch.