Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

Ve dnech 28. června – 2. července 2010 proběhl v Praze IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky.  Kongres byl tentokrát zaměřen metodologicky a věnoval se různě pojímaným projevům jinakosti v české literatuře. Pod názvem Jiná česká literatura (?) se soustředil k problematice české literatury rozhraní a okraje, české literatury v perspektivách genderu, otázkám archivu české literatury, kulturním a mezioborovým přístupům v české literatuře a vzhledem k máchovskému výročí též k tzv. druhému životu díla K. H. Máchy. Podrobnosti najdete na webové stránce kongresu.