Previous Next
Antologie sloupků Arna Nováka JIŘÍ POLÁČEK Literární historik a editor Jiří Opelík je ve svém oboru činný i na prahu svých devadesátin (narodil se 21....
RKZ anglicky — víc než jen překlad ZDENĚK BERAN V roce 2018, tedy v období, kdy si připomínáme dvousté výročí nalezení (1817) a prvního českého vydání (1819)...
Zkoumat literaturu bez společnosti nedává smysl JAN VÁŇA Sociologie literatury nemá u nás historicky zdaleka tak silnou tradici jako v Polsku. Vedle několika monografií...

Ve dnech 28. června – 2. července 2010 proběhl v Praze IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky.  Kongres byl tentokrát zaměřen metodologicky a věnoval se různě pojímaným projevům jinakosti v české literatuře. Pod názvem Jiná česká literatura (?) se soustředil k problematice české literatury rozhraní a okraje, české literatury v perspektivách genderu, otázkám archivu české literatury, kulturním a mezioborovým přístupům v české literatuře a vzhledem k máchovskému výročí též k tzv. druhému životu díla K. H. Máchy. Podrobnosti najdete na webové stránce kongresu.