Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

23. října od 10:00 se v zasedací místnosti ÚČL uskutečnilo další z řady setkání se zahraničními stipendisty Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Formou panelové prezentace a diskuze u kulatého stolu představili své projekty zahraniční badatelé zabývající se následujícími tématy: 

  • Charles D. Sabatos, Ph.D. (Yeditepe University): Obraz Turka v dějinách české literatury
  • doc. Oksana Palij, CSc. (Ševčenkova univerzita v Kyjevě): Česká postmoderní próza