Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

3. 10. v 17:00 v olomouckém Centru judaistických studií proslovil M. Fránek přednášku "Účast Židů ve sporech o Rukopis královédvorský a zelenohorský a její vliv na česko-židovské vztahy".

Anotace:

 Přednáška se bude věnovat účasti Židů ve sporech o pravost Rukopisu královédvorského a zelenohorského a jejímu vlivu na vztah české veřejnosti k nim. Klíčovým mezníkem byl konec 50. let 19. století, kdy vydavatel Tagesbote aus Böhmen David Kuh ve svém listu uveřejnil sérii článků proti Rukopisu královédvorskému. Následná žaloba Václava Hanky a soudní proces vzbudil velkou pozornost české vlastenecké společnosti a také vlnu protižidovských nálad, jež byly ještě podpořeny zpochybněním pravosti RK Maxem Büdingrem, německým historikem židovského původu. Protižidovské naladění se pak udržovalo v řadách obránců pravosti ještě řadu desetiletí.

POZVÁNKA