Previous Next
Víra v očividné poznání aneb Co s literaturou v době nedůvěry v slovo? MARIE ŠKARPOVÁ Lenka Řezníková si v knize Ad maiorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A....
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...

3. 10. v 17:00 v olomouckém Centru judaistických studií proslovil M. Fránek přednášku "Účast Židů ve sporech o Rukopis královédvorský a zelenohorský a její vliv na česko-židovské vztahy".

Anotace:

 Přednáška se bude věnovat účasti Židů ve sporech o pravost Rukopisu královédvorského a zelenohorského a jejímu vlivu na vztah české veřejnosti k nim. Klíčovým mezníkem byl konec 50. let 19. století, kdy vydavatel Tagesbote aus Böhmen David Kuh ve svém listu uveřejnil sérii článků proti Rukopisu královédvorskému. Následná žaloba Václava Hanky a soudní proces vzbudil velkou pozornost české vlastenecké společnosti a také vlnu protižidovských nálad, jež byly ještě podpořeny zpochybněním pravosti RK Maxem Büdingrem, německým historikem židovského původu. Protižidovské naladění se pak udržovalo v řadách obránců pravosti ještě řadu desetiletí.

POZVÁNKA