Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

1. října od 15:00 se v zasedací místnosti ÚČL AV ČR uskutečnilo setkání s prof. Lubomírem Doleželem u příležitosti oslavy jeho 90. narozenin.

Hlavním cílem setkání bylo poskytnout prostor k neformálním diskuzím o vědeckém díle Lubomíra Doležela, k osobním rozhovorům, vzpomínkám atd. Byla rovněž představena kniha Heterologika poukazující na přínos Doleželova díla pro řadu humanitních oborů. 

POZVÁNKA