Previous Next
Víra v očividné poznání aneb Co s literaturou v době nedůvěry v slovo? MARIE ŠKARPOVÁ Lenka Řezníková si v knize Ad maiorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A....
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...

1. října od 15:00 se v zasedací místnosti ÚČL AV ČR uskutečnilo setkání s prof. Lubomírem Doleželem u příležitosti oslavy jeho 90. narozenin.

Hlavním cílem setkání bylo poskytnout prostor k neformálním diskuzím o vědeckém díle Lubomíra Doležela, k osobním rozhovorům, vzpomínkám atd. Byla rovněž představena kniha Heterologika poukazující na přínos Doleželova díla pro řadu humanitních oborů. 

POZVÁNKA