Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

2. října od 17:00 proslovil v zasedací místnosti ÚČL AV ČR Jiří Matl přednášku "Řádové roucho i hraběcí dvůr – plaští cisterciáci ve službách hraběnky Lažanské na dvoře v Manětíně".

 Přednáška je součástí cyklu Literárněvědné fórum - staročeské dýchánky.

POZVÁNKA