Previous Next
Víra v očividné poznání aneb Co s literaturou v době nedůvěry v slovo? MARIE ŠKARPOVÁ Lenka Řezníková si v knize Ad maiorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A....
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...

V úterý 18. září se v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR uskutečnil tradiční kulatý stůl se zahraničními stipendistkami.

 

Své projekty představily tyto čtyři stipendistky:

  •  Takako Fujita, M.A. (Universita Tokyo): "Uznání" v románu-fragmentu Franze Kafky, "Der Verschollene"
  • Julia Nesswetha, M.A. (Universität Leipzig): Konstrukce cizosti u Franze Kafky
  • Mgr. Tatiana Witkowska (Varšavská univerzita): Několik poznámek k obrazu umělce, jeho tvorby a působení na základě rozhovorů s Karlem Krylem
  • Natalia Palich, M.A. (Jagellonská Univerzita): Proliferace románových prostorů v současné české próze
  • Ani Burova, Ph.D. (Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského): Podoby nedávné minulosti z druhé poloviny XX. století v současné české próze

 kulaty_stul_19_9_mensi