Previous Next
Víra v očividné poznání aneb Co s literaturou v době nedůvěry v slovo? MARIE ŠKARPOVÁ Lenka Řezníková si v knize Ad maiorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A....
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...

19. června od 10:00  se v zasedací místnosti uskutečnilo další z řady setkání se zahraničními stipendisty Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Formou panelové prezentace a diskuze u kulatého stolu představili své projekty zahraniční badatelé zabývající se následujícími tématy: Dr. Malgorzata Gorczynska (Uniwersytet Wrocławski): Antologie novější české literární teorie; doc. Anželina Penčeva, Ph.D. (Jihozápadní univerzita Neofita Rilského v Blagoevgradu): Dějiny, ideologie, imaginace. Postmoderní psaní o dějinách v české próze.