Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

19. června od 10:00  se v zasedací místnosti uskutečnilo další z řady setkání se zahraničními stipendisty Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Formou panelové prezentace a diskuze u kulatého stolu představili své projekty zahraniční badatelé zabývající se následujícími tématy: Dr. Malgorzata Gorczynska (Uniwersytet Wrocławski): Antologie novější české literární teorie; doc. Anželina Penčeva, Ph.D. (Jihozápadní univerzita Neofita Rilského v Blagoevgradu): Dějiny, ideologie, imaginace. Postmoderní psaní o dějinách v české próze.