Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

21.– 22. 6. 2012 se v zasedací místnosti ÚČL uskutečnil mezinárodní workshop Zobrazení šoa v literatuře, divadle a filmu ve střední Evropě: v 70. a 80. letech 20. století.

Workshop navázal na tradici předchozích setkání v Gießenu, Łódzi a Praze.

Organizátory byly Pražské centrum židovských studií FF UK a Ústav pro českou literaturu AV ČR.  

Místo konání: Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1, zasedací místnost, 3. patro

Jednací jazyky: angličtina a němčina.

 

 

PROGRAM

ABSTRAKTY

PLAKÁT