Previous Next
Víra v očividné poznání aneb Co s literaturou v době nedůvěry v slovo? MARIE ŠKARPOVÁ Lenka Řezníková si v knize Ad maiorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A....
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...

21.– 22. 6. 2012 se v zasedací místnosti ÚČL uskutečnil mezinárodní workshop Zobrazení šoa v literatuře, divadle a filmu ve střední Evropě: v 70. a 80. letech 20. století.

Workshop navázal na tradici předchozích setkání v Gießenu, Łódzi a Praze.

Organizátory byly Pražské centrum židovských studií FF UK a Ústav pro českou literaturu AV ČR.  

Místo konání: Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1, zasedací místnost, 3. patro

Jednací jazyky: angličtina a němčina.

 

 

PROGRAM

ABSTRAKTY

PLAKÁT