Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

5. 6. proslovila v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR Jana Engelbrechtová přednášku "Venantius Fortunatus:dvě tváře křesťanského básníka".

Anotace:

Latinského básníka Venantia Fortunata známe především jako autora jedněch z nejkrásnějších křesťanských hymnů Vexilla regis prodeunt a Pange lingua gloriosi, jež neodmyslitelně patří k velikonoční liturgii. Život i tvorba tohoto autora, který žil na přelomu pohanského a křesťanského světa a byl rovněž dvorním básníkem merovejských vladařů, je však daleko pestřejší. Přednáška se zaměřuje na život a dílo Venantia Fortunata, jednotlivé tematické skupiny a aspekty jeho díla jsou doloženy přeloženými a komentovanými úryvky z jeho básní. Krátce se zmíníme také o existenci Fortunatových spisů na našem území.

Přednáška je součástí cyklu Literárněvědné fórum: staročeské dýchánky.

 

PLAKÁT