Previous Next
Antologie sloupků Arna Nováka JIŘÍ POLÁČEK Literární historik a editor Jiří Opelík je ve svém oboru činný i na prahu svých devadesátin (narodil se 21....
RKZ anglicky — víc než jen překlad ZDENĚK BERAN V roce 2018, tedy v období, kdy si připomínáme dvousté výročí nalezení (1817) a prvního českého vydání (1819)...
Zkoumat literaturu bez společnosti nedává smysl JAN VÁŇA Sociologie literatury nemá u nás historicky zdaleka tak silnou tradici jako v Polsku. Vedle několika monografií...

5. 6. proslovila v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR Jana Engelbrechtová přednášku "Venantius Fortunatus:dvě tváře křesťanského básníka".

Anotace:

Latinského básníka Venantia Fortunata známe především jako autora jedněch z nejkrásnějších křesťanských hymnů Vexilla regis prodeunt a Pange lingua gloriosi, jež neodmyslitelně patří k velikonoční liturgii. Život i tvorba tohoto autora, který žil na přelomu pohanského a křesťanského světa a byl rovněž dvorním básníkem merovejských vladařů, je však daleko pestřejší. Přednáška se zaměřuje na život a dílo Venantia Fortunata, jednotlivé tematické skupiny a aspekty jeho díla jsou doloženy přeloženými a komentovanými úryvky z jeho básní. Krátce se zmíníme také o existenci Fortunatových spisů na našem území.

Přednáška je součástí cyklu Literárněvědné fórum: staročeské dýchánky.

 

PLAKÁT