Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

22. 5.  proslovil v zasedací místnosti ÚČL AV ČR Vladimír Maňas přednášku "Bratrstva, poutnictví a zbožnost barokní Moravy pohledem dobových tisků".


Anotace

Úcta k milostným obrazům a náboženská bratrstva patří mezi fenomény, které výrazně ovlivnily a spoluurčovaly podobu tištěné produkce v 17. a 18. století. Na rozdíl od kancionálové produkce zůstal tento segment literatury víceméně soběstačným přímo v rámci markrabství a některá místní specifika budou v kulturně-historickém kontextu připomenuta, a to zejména s ohledem na poutní místa na sv. Kopečku u Olomouce, Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka a Zelená Hora u Žďáru.

 

PLAKÁT

 

Přednáška je součástí cyklu Literárněvědné fórum - staročecké dýchánky.