Previous Next
Víra v očividné poznání aneb Co s literaturou v době nedůvěry v slovo? MARIE ŠKARPOVÁ Lenka Řezníková si v knize Ad maiorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A....
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...

29. května v zasedací místnosti proběhlo další z řady setkání se zahraničními stipendisty Ústavu pro českou literaturu  AV ČR. Formou panelové prezentace a diskuze u kulatého stolu představí své projekty zahraniční badatelé zabývající se následujícími tématy: prof. Katica Ivanković, DrSc. (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Česká literatura v tvorbě národní identity – dějiny české literatury od národního obrození po dnešek; doc. Zofia Tarajło-Lipowska, Ph.D. (Vratislavská univerzita): Honorata z Wiśniowských Zapová mezi českou a polskou literaturou.