Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

29. května v zasedací místnosti proběhlo další z řady setkání se zahraničními stipendisty Ústavu pro českou literaturu  AV ČR. Formou panelové prezentace a diskuze u kulatého stolu představí své projekty zahraniční badatelé zabývající se následujícími tématy: prof. Katica Ivanković, DrSc. (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Česká literatura v tvorbě národní identity – dějiny české literatury od národního obrození po dnešek; doc. Zofia Tarajło-Lipowska, Ph.D. (Vratislavská univerzita): Honorata z Wiśniowských Zapová mezi českou a polskou literaturou.