Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

24. dubna od 10:00 formou panelové prezentace a diskuze u kulatého stolu představili své projekty zahraniční badatelé zabývající se následujícími tématy: prof. dr. Kyuchin Kim (Hankuk University of Foreign Studies): Karel Čapek (monografie), Mgr. Aneta Mickiewicz (Opolská Univerzita): Analýza románové tvorby Jana Drdy, Mgr. Lorenzo Di Bisceglie (ÚČL AV ČR): Meissnerův epos Žiška a jeho česko-německá recepce.