Previous Next
Antologie sloupků Arna Nováka JIŘÍ POLÁČEK Literární historik a editor Jiří Opelík je ve svém oboru činný i na prahu svých devadesátin (narodil se 21....
RKZ anglicky — víc než jen překlad ZDENĚK BERAN V roce 2018, tedy v období, kdy si připomínáme dvousté výročí nalezení (1817) a prvního českého vydání (1819)...
Zkoumat literaturu bez společnosti nedává smysl JAN VÁŇA Sociologie literatury nemá u nás historicky zdaleka tak silnou tradici jako v Polsku. Vedle několika monografií...

24. dubna od 10:00 formou panelové prezentace a diskuze u kulatého stolu představili své projekty zahraniční badatelé zabývající se následujícími tématy: prof. dr. Kyuchin Kim (Hankuk University of Foreign Studies): Karel Čapek (monografie), Mgr. Aneta Mickiewicz (Opolská Univerzita): Analýza románové tvorby Jana Drdy, Mgr. Lorenzo Di Bisceglie (ÚČL AV ČR): Meissnerův epos Žiška a jeho česko-německá recepce.