Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

3. dubna od 17:00 proslovila v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR Marta Vaculínová přednášku "O humanistech a humanistickém básnictví".


 

Přednáška pojednává o latinské poezii raného novověku, o jejích pěstitelích a vzdělavatelích, jejich vzájemných literárních kontaktech, cestách do cizích zemí a knihovnách. A také o tom, v čem byla tehdy poezie jiná než dnes, jak ji můžeme číst, chápat a překládat.

Přednáška je součástí cyklu Literárněvědné fórum.