Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

Ústav pro českou literaturu AV ČR byl spoluorganizátorem mezinárodního interdisciplinárního sympozia Umění a kultury střední Evropy: Fenomén moderny ve středoevropských souvislostech, které se uskutečnilo v Olomouci 27. a 28. března 2012.

Cílem sympozia bylo soustředit odbornou diskusi k otázkám a pojmům moderna/modernismus a střední/centrální Evropa, k jejich vztahům, dějinné podmíněnosti a proměnlivosti, a to především v prvních desetiletích 20. století. 

Bližší informace o sympoziu naleznete na webové stránce http://strednievropa.webnode.cz/