Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

13. 12. od 17:00 proslovil v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR Pavel Kořínek přednášku "Srdečné pozdravy z Třeskoprsk. Čtyřlístek jako transmediální fikční universum". 

 

Anotace:

Čtyřlístek završil před dvěma roky čtyři dekády své existence a utvrdil tak své postavení nejrozsáhlejšího a souvisle nejdéle vycházejícího českého komiksového seriálu. Kritický a odborný zájem však oblíbené příběhy čtveřice zvířecích kamarádů z Třeskoprsk nadále vyvolávají jen okrajově a náhodně. Pro komiksová studia – ale snad i pro myšlení o populárních formách obecně – může přitom analýza takto extenzivního seriálového univerza nabídnout na české poměry výjimečně objemný korpus materiálu. Svou rozsáhlostí (520 sešitů základní řady, desítky knižně publikovaných speciálů, „spin-off“ časopisecké tituly Čtyřlístek Speciál či Bobík, počítačové hry a aplikace, animované filmy) i transmediální diverzitou nabízí Čtyřlístek jedinečnou příležitost pro zkoumání různých mediálních realizací i způsobů, jimiž je v kontextu seriálového díla vytvářena a udržována fikční koherence. Přednáška chce nabídnout předběžný průzkum principů, na jejichž základě je seriálový svět Třeskoprsk a rybníka Blaťáku konstruován, a to jak z perspektivy mediální, tak historické.

 

Přednáška byla součástí cyklu Literárněvědné fórum - Přesahování literatury: intermediální a interdisciplinární přístupy.