Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

6. 12.  proslovil v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR Tomáš Havelka přednášku "Komika v české raně novověké dramatice a dalších žánrech".


Přednáška se konala v rámci cyklu Literárněvědné fórum - "staročeské dýchánky".

 

PLAKÁT