Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

1. 12. 2011 od 14.00 hod. se v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. uskutečnilo III. textologické kolokvium.


Přednesené příspěvky se věnovaly problematice verzí a variant, a to z různých perspektiv: od reflexe vlastní tvůrčí práce, přes analýzy variantního materiálu v dílech vybraných autorů, ediční řešení kritického aparátu, po teoretické zkoumání problematiky. Kolokvium uspořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví.

 

 

PROGRAM