Previous Next
Antologie sloupků Arna Nováka JIŘÍ POLÁČEK Literární historik a editor Jiří Opelík je ve svém oboru činný i na prahu svých devadesátin (narodil se 21....
RKZ anglicky — víc než jen překlad ZDENĚK BERAN V roce 2018, tedy v období, kdy si připomínáme dvousté výročí nalezení (1817) a prvního českého vydání (1819)...
Zkoumat literaturu bez společnosti nedává smysl JAN VÁŇA Sociologie literatury nemá u nás historicky zdaleka tak silnou tradici jako v Polsku. Vedle několika monografií...

1. 12. 2011 od 14.00 hod. se v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. uskutečnilo III. textologické kolokvium.


Přednesené příspěvky se věnovaly problematice verzí a variant, a to z různých perspektiv: od reflexe vlastní tvůrčí práce, přes analýzy variantního materiálu v dílech vybraných autorů, ediční řešení kritického aparátu, po teoretické zkoumání problematiky. Kolokvium uspořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví.

 

 

PROGRAM