Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

21. - 22. 11. 2011se v zasedací místnosti ÚČL AV ČR uskutečnil třetí mezinárodní workshop Holokaust ve středoevropských literaturách, divadle a filmu.


Pořadatelé: Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury (FF UK) a Ústav pro českou literaturu (AV ČR).  

Workshop navázal na předchozí odborná setkání v Gießenu a v Lodži a kromě českých odborníků se ho zúčastní vědci a studenti z Německa a Polska. 

 

Program

Programme EN

Abstracts / Abstrakty