Previous Next
Víra v očividné poznání aneb Co s literaturou v době nedůvěry v slovo? MARIE ŠKARPOVÁ Lenka Řezníková si v knize Ad maiorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A....
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...

21. - 22. 11. 2011se v zasedací místnosti ÚČL AV ČR uskutečnil třetí mezinárodní workshop Holokaust ve středoevropských literaturách, divadle a filmu.


Pořadatelé: Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury (FF UK) a Ústav pro českou literaturu (AV ČR).  

Workshop navázal na předchozí odborná setkání v Gießenu a v Lodži a kromě českých odborníků se ho zúčastní vědci a studenti z Německa a Polska. 

 

Program

Programme EN

Abstracts / Abstrakty