Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

14. – 15. 11. 2011 v zasedací místnosti ÚČL AV ČR se uskutečnila mezinárodní konference pořádaná k připomenutí 120. výročí narození Jana Mukařovského. Konferenci společně uspořádaly Pražský lingvistický kroužek a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

 

PROGRAM