Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

Od 1. 11. do 11. 11. proběhl festival Týden vědy a techniky, na jehož programu se podíleli svými přednáškami také pracovníci Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.


Blíže viz  http://www.tydenvedy.cz

 

V rámci festivalu proslovili pracovníci Ústavu pro českou literaturu AV ČR tyto přednášky:

 

PhDr. Petr Šámal, Ph.D: Znárodněný klasik. Alois Jirásek a český stalinismus

3.11.2011 od 11:00,  Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1, Praha 1


PhDr. Ivona Turinská: Face books aneb je Facebook sokem knihy?

 2.11.2011 od 9:00, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1

3.11.2011 od 17:00, Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1, Praha 1

9.11. od 17:00, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - Mázhaus budovy na Masarykově nám. 24

 

PhDr. Robert Ibrahim, Ph.D. a Mgr. Petr Plecháč: Počítače a poezie 

8.11.2011 od 9:00,  Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1, Praha 1

 

PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D. a Mgr. Iva Krejčová, Ph.D.: Erbenova „Kytice“ a její kořeny v evropské literatuře. K 200. výročí narození básníka

7.11.2011 od 11:00, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1

11.11. od 10:00, Krajská knihovna Karlovy Vary