Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

Nový přednáškový cyklus nazvaný Přesahování literatury: intermediální a interdisciplinární přístupy zahájila Alice Jedličková přednáškou  "O smyslu intermediálních studií".Přednáška se konala v pražské zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR 27. 9. od 17.00 hod.