Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

13. 9. od 10:00 představili v zasedací místnosti ÚČL své projekty Nora Schmidt, Stefania Mella, Mateusz Chmurski a Michelle Woods formou panelové prezentace a diskuse u kulatého stolu.

ÚČL AV ČR uděluje každoročně s laskavou podporou předsedy Akademie věd 5-12 měsíčních pobytových stipendií pro bohemisty ze zahraničí. V září 2011 využili tohoto programu  čtyři badatelé zabývající se následujícími tématy: Nora Schmidt (Univerzita Erfurt): "Flânerie v textech české literatury", Stefania Mella (Univerzita Padova): "Srovnání exilových a samizdatových časopisů", Mateusz Chmurski (Paris - Sorbonne): "Figury modernosti. Teorie a praxe textu v literatuře střední Evropy (1900-1914)", Michelle Woods (State University of New York): "Cenzura Havlových divadelních her".

Diskuse se také zúčastnil prof. Gao Xing, zástupce šéfredaktora časopisu Foreign Literature Studies, který promluvil o současné recepci české literatury v Číně.