Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

19. 7. v zasedací místnosti ÚČL představily Anna Amelina, Katérina Hala a Martina Šuperger své badatelské projekty formou panelové prezentace a diskuse u kulatého stolu.

ÚČL AV ČR uděluje každoročně s laskavou podporou předsedy Akademie věd 5-12 měsíčních pobytových stipendií pro bohemisty ze zahraničí. V červenci 2011 využily tohoto programu  tři badatelky zabývající se následujícími tématy: Anna Amelina (Rossijskaja akademija nauk, Moskva): Antiutopie v tvorbě J. Haussmanna, M. Majerové, J. Weisse Katérina Hala (Univ. Paris IV - Sorbonne Nouvelle): Postavení žen v českém divadle od počátku 19. století do dnešní doby Martina Šuperger (Filozofická fakulta v Lublani): Překlady českých textů do slovinštiny a naopak.

 

2011-07-18_Setkani_se_stipendistkami