Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

28. června od 17:00 proslovila v zasedací místnosti ÚČL AV ČR Dana Pfeiferová přednášku "Libuše Moníková. Na rozhraní jazyků, kultur a žánrů".

Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. působí v Ústavu germanistiky FF JČU a je autorkou třech monografií, mj. knihy Libuše Moníková: Eine Grenzgängerin (Wien: Praesens 2010).