Previous Next
Víra v očividné poznání aneb Co s literaturou v době nedůvěry v slovo? MARIE ŠKARPOVÁ Lenka Řezníková si v knize Ad maiorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A....
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...

28. června od 17:00 proslovila v zasedací místnosti ÚČL AV ČR Dana Pfeiferová přednášku "Libuše Moníková. Na rozhraní jazyků, kultur a žánrů".

Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. působí v Ústavu germanistiky FF JČU a je autorkou třech monografií, mj. knihy Libuše Moníková: Eine Grenzgängerin (Wien: Praesens 2010).