Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

Prof. David Cooper (University of Illinois) proslovil 14. 6. od 17:00 v zasedací místnosti ÚČL AV ČR přednášku "RKZ, Czech National Literary History, and Romantic Authorship".

Přednáška byla proslovena v angličtině s následnou diskusí v angličtině a češtině.