Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

3. 5. 2011 od 17:00 v zasedací místnosti ÚČL AV ČR proslovil Jan Andrle přednášku "Odraz kultu svatých v českém písemnictví 17. a 18. století na příkladu sv. Františka Xaverského."


Jan Andrle se věnuje Knihopisu českých a slovenských tisků; spolu s Alenou A. Fidlerovou je spoluautorem edice barokních textů o sv. Františkovi Xaverském.