Previous Next
Víra v očividné poznání aneb Co s literaturou v době nedůvěry v slovo? MARIE ŠKARPOVÁ Lenka Řezníková si v knize Ad maiorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A....
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...

26.– 27. dubna 2011 se na půdě Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnilo kolokvium  Studia komiksu: možnosti a perspektivy.


 Kolokvium uspořádali Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií při KŽ FF UP a Ústav po českou literaturu AV ČR, v. v. i. Záměrem bylo započít domácí interdisciplinární diskusi v oblasti studia komiksu. Hlavní dvě sekce byly zaměřeny na:

1. možnosti teoretického popisu komiksu z pohledu různých disciplín a

2. mapování historie domácí komiksu a jeho kontakty s komiksem zahraničním.

 

PROGRAM

VIDEOREPORTÁŽ O KOLOKVIU