Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

26.– 27. dubna 2011 se na půdě Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnilo kolokvium  Studia komiksu: možnosti a perspektivy.


 Kolokvium uspořádali Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií při KŽ FF UP a Ústav po českou literaturu AV ČR, v. v. i. Záměrem bylo započít domácí interdisciplinární diskusi v oblasti studia komiksu. Hlavní dvě sekce byly zaměřeny na:

1. možnosti teoretického popisu komiksu z pohledu různých disciplín a

2. mapování historie domácí komiksu a jeho kontakty s komiksem zahraničním.

 

PROGRAM

VIDEOREPORTÁŽ O KOLOKVIU