Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

8. 2. v 17 hodin prosloví v zasedací místnosti ÚČL AV ČR Martin Svatoš přednášku Vícejazyčnost a postavení latiny v literatuře Českých zemí v 17. a 18. století.

Veřejně přístupná přednáška se zaměří především na funkce latiny v soudobé společnosti, na vícejazyčné autory z Českých zemí, kteří psali v 17. a 18. století také latinsky, a na díla, která vycházela v několika jazycích.

Přednáška je součástí cyklu Literárněvědné fórum.