Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. byl spolupořadatelem mezinárodní konference o Václavu Čtvrtkovi, která se konala v Jičíně 20. – 22. října 2011.

Podnětem k uspořádání konferece bylo výročí 100 let od narození a 35 let od úmrtí Václava Čtvrtka.  Cílem vědeckého setkání bylo přinést  širší a komplexnější pohled na dílo tohoto spisovatele, a zvláště na jeho přínos autorské pohádce.

Hlavním organizátorem byla Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. Konference se uskutečnila v prostorách Lepařova gymnázia v Jičíně. Blíže viz www stránky konference: http://knihovna.jicin.cz/konference.html

 

POZVÁNKA

PROGRAM

TISKOVÁ ZPRÁVA